Protocol Visita Online

Els professionals que pertanyem a aquest centre entenem la nostra tasca a ajudar els pacients per això i com a conseqüència de COVID-19, els nostres serveis d’atenció, orientació, avaluació i tractament psicològic a totes les àrees adolescents, adults, parella i família la desenvolupem de manera sistemàtica i per responsabilitat social de manera telemàtica o teràpia en línia intentant no interrompre el tractament psicològic portat i, adaptar-nos a realitzar-lo via en línia. Volem detallar el procés pas a pas per facilitar-vos tota la informació, per respondre als vostres dubtes, així com ajudar-vos a tenir tots els passos previs per a poder realitzar la vídeo trucada, amb seguretat i tranquil·litat. Així com oferir el suport tècnic necessari per disposar del necessari per realitzar la teràpia online.

Què necessitem per fer una teràpia en línia?

  1. Un dispositiu que disposi de connexió a internet, mòbil, portàtil o pc de sobretaula amb càmera. Connexió d’internet via router, wifi o mòbil amb connexió estable.
  2. Tenir l’aplicació, preferentment s’utilitza Skype, sota la qual realitzar la videotrucada. Adjuntem el link per registrar-se en cas de no tenir compte. Entrar a www.skype.com/es, registrar, o iniciar el meu compte o iniciar Skype en línia.

Passos previs per a la teràpia online.

  1. Tenir un compte de Skype, buscar el nostre usuari segons el professional que li estigui atenent.

Un cop contactats a través de Skype afegir-per poder tenir preparat el contacte per a la connexió. Aconsellem 15 minuts abans de la sessió d’estar preparats revisant que hi ha bona connexió i que els dispositius estan preparats per a la connexió.

  1. Reservar dia i hora per telèfon fix, mòbil, WhatsApp en la disponibilitat de l’agenda de l’professional al 933043927; 609645077 o per email a: GABINETEPSICOL@gmail.com.
  2. Les visites es paguen prèviament a la visita en línia, com a reserva de la cita per al tancament de l’agenda de l’professional en el dia i l’hora acordades. Els pagaments es poden realitzar per diferents mitjans

BIZUM (al número de mòbil 609645077),
PAYPAL (GABINETEPSICOL@gmail.com),
TWYP per a totes aquells pacients que la seva entitat bancària sigui ING DIRECT.
Transferència al compte bancari: contactar amb nosaltres per facilitar-la. GABINETEPSICOL@gmail.com.

  1. Preguem per a una major agilitat en la comptabilitat de les visites que en els pagaments quedin reflectits nom i cognom del pacient i el dia de la visita (pe: Nom pacient visita 25.04.).
  2. El pacient haurà de signar uns consentiments específics, documentació aportada pel centre relativa a la informació necessària per a la teràpia en línia, així com de l’reglament de protecció de dades dins de la teràpia online. Aquesta documentació és reglamentària per poder fer aquest servei, necessitant-el retorn de la documentació signada.

Psicologia i salut mental

No només cal una bona salut física, també és necessària una bona salut mental.

GABINET PSICOLÒGIC BARCELONA

La felicitat és l’única cosa que es multiplica quan la comparteixes.

Informa’t de les nostres teràpies per a nens i adolescents.