TERÀPIA RACIONAL COGNITIU CONDUCTUAL (TREC)

La teràpia racional-emotiva-conductual (TREC), parteix de la idea que la pertorbacions emocionals estan provocades freqüentment no per les situacions ambientals en si mateixes, sinó per la interpretació que el pacient fa de les mateixes.

Reforçament positiu, és una tècnica en la qual un comportament augmenta la seva probabilitat d’ocurrència arran d’un succés que el segueix i que és valorat positivament per la persona.

Entrenament assertiu, l’assertivitat és la capacitat d’expressar els pensaments i sentiments propis sense ansietat ni agressió i de manera socialment acceptable.

Reestructuració cognitiva, la reestructuració cognitiva és un procediment tècnic pel qual les persones aprenen a canviar algunes maneres de pensar distorsionades que condueixen a malestar emocional i frustració.

Desensibilització sistemàtica, es tracta d’una tècnica molt utilitzada en el tractament dels desordres d’ansietat, especialment en les fòbies.

Modelatge, és una tècnica terapèutica en la qual l’individu aprèn comportaments nous observant i imitant el comportament d’altres persones, denominats «models”.