TERÀPIA FAMILIAR

Què és la teràpia familiar?

La família és un dels nostres pilars emocionals més importants per a la nostra vida. La família és el lloc dels nostres primers vincles i afectes que ens brinden gran part de l’apuntalament que necessitem tant per al nostre propi creixement com per al nostre desenvolupament en la nostra vida interpersonal i inclusivament professional.

A la història familiar poden succeir situacions que produeixin conflictes, bloquejos, malestar que, al seu torn, provoquin crisi que dificulten el creixement de la família en el seu conjunt i dels membres al seu interior. Aquests problemes, conflictes que repercutiran en cadascun dels seus membres i que poden generar distanciaments, incomunicacions i desconfiances gairebé impossibles de canviar. En aquests casos, la família sol recórrer a la seva xarxa social ampliada, és a dir, a persones que consideren properes a la família buscant la seva ajuda, però moltes vegades aquestes no poden brindar l’ajuda que realment necessiten.

En aquesta situació és necessària moltes vegades la intervenció d’un psicòleg per intentar comprendre des d’un altre angle el que està passant. La teràpia familiar és el tractament psicològic orientat a restaurar els vincles, les confiances i comunicació necessàries per continuar el desenvolupament i creixement de les famílies.

Quan anar a teràpia familiar?

La teràpia familiar va dirigida:

 • A famílies que se sentin atrapades respecte a alguna situació que els porta a distanciar-se, esquerdar la comunicació entre alguns o tots els seus membres.
 • A famílies amb dificultats per acceptar canvis com l’arribada de nous fills, canvis propis de les etapes de desenvolupament dels fills (pas a l’adolescència o independència dels fills).
 • A famílies que han tingut pèrdues difícils de superar, ja siguin tant afectives com materials, com ara divorcis, nous aparellaments, reptes professionals, morts, malalties, per esmentar alguns.
 • A tota família que tingui ganes de continuar una història de desenvolupament i creixement en conjunt sense deixar de respectar la individualitat de cada un dels seus membres.

El nostre objectiu:

Ajudar a la família ha millorar la comunicació entre els diversos membres de la família, això ens permetrà la resolució dels problemes psicològics o conductuals dels seus membres a nivell individual.

Augmentar la capacitat de suport que tenen els membres de la família entre ells, millorant la seva empatia i proveint d’eines per gestionar esdeveniments vitals estressants.

Potenciar la pertinença a el grup i el suport entre els membres, aconsegueix que particularment els nens i / o adolescents aprenen a ser independents, a confiar en si mateixos i adquireixin les eines necessàries per a suportar les seves vides.

Quins tipus de problemes acollim i tractem?

 • Paper de mare / de pare: dubtes, pors dels pares
 • Conèixer al teu fill: necessitats i patiment dels fills
 • Millorar la capacitat de suport mutu
 • Pares separats: ajuda a la parella i als fills
 • Situacions de conflicte amb la família d’origen
 • Moments de crisi vital
 • Assessorament a pares i educadors

Aspectes per tenir en compte abans de començar una teràpia familiar

És important tenir en compte les següents qüestions abans d’optar per començar un procés de teràpia familiar:

 • Valorar si hi ha una motivació per al canvi.
 • Estar d’acord a acudir a teràpia.
 • Tenir en compte que la teràpia requereix sinceritat.
 • Presentar un compromís a l’canvi.
 • Establir metes objectives i realistes.
 • Establir objectius a curt termini per arribar a les metes marcades.
 • Tenir paciència que fa a l’objectiu final de la teràpia
 • Estar oberts a la idea de perdonar.
 • Centrar-se en el conflicte present.
 • Estar disposats a complir les tasques per a casa.

Com es desenvolupa la teràpia familiar?

El primer pas és realitzar unaavaluació de la problemàtica, els recursos i possibilitats amb què compta la família i cadascun dels seus membres per poder afrontar la situació.

Després de fer un diagnóstic de la situació presentada, el psicòleg valorarà i orientarà la família sobre la idoneïtat de l’tipus de treball que es pot realitzar.

Una altra de les funcions és la d’oferir orientació en cas de necessitat de derivació a altres dispositius sanitaris.

En què consisteix la teràpia familiar?

El treball amb la família i el psicòleg és primer que tot un reconeixement que alguna cosa està fallant i que no s’ha pogut reparar. Requereix de voluntat i capacitat de tolerar que es pugui estar equivocat en les impressions que cada un s’ha fet de la situació que els fa consultar.

Implica la capacitat de poder escoltar a l’altre des d’una actitud oberta i una gran oportunitat de veure i mirar als nostres pares, fills, germans, parella, sogres, des d’una nova perspectiva.

Tot i que és fonamental l’assistència de tots els membres de la família per la feina, també cal respectar els ritmes de cada un dels seus membres, amb la qual cosa es treballa amb els que pot anar assistint a les sessions.

Es pot treballar amb els que poden venir a les sessions, que no sempre són tots ni sempre els mateixos, el que requereix un gran esforç de flexibilitat tant per la família com per a ell o la psicòloga.