HIPNOSI CLÍNICA

La Hipnosi Clínica o Hipnoteràpia es pot definir de diverses formes: com un estat alterat de la consciència, com un estat focalitzat de la ment, com un estat de somni … Tots els termes són correctes, però la persona ho percep com un estat de relaxació profunda i molt agradable.

La primera fase de la teràpia consisteix en una relaxació corporal guiada. Al conscientse li fa creure, mitjançant tècniques de relaxació o distensió progressiva dels grups musculars, que està en fase de son (quan en realitat no ho està).

La segona fase consisteix en unes visualitzacions guiades pel terapeuta amb l’objectiu de focalitzar la ment conscient per així introduir la teràpia adequada a la seva patologia. D’aquesta manera, el pacient percep la teràpia com a seva i comença a corregir els seus distorsions.

Per aquest motiu, a la Hipnoteràpiase l’anomena també teràpia breu, per la rapidesa que s’aconsegueixen resultats satisfactoris i duradors.

Se sap que amb la Hipnoteràpia s’inhibeixen certes concentracions neuronals de l’escorça alhora que s’estimulen altres. Tot això s’ha pogut constatar mitjançant electrocefalogramas.